Studieorg Informerar

Studieorg Informerar

Kontakt information

Pappers Avd 72
Ahlstrom-Munksjö Ställdalen AB

714 81 Ställdalen

Telefon- och telefaxnummer
Fabriken: 0580-291 00
Avd.exp.: 0580-291 79
Telefax: 0580-200 66


Tel. Studieorg. Denise Ljungström 0580-29251 eller 29161
E-mail: denise.ljungstrom@ahlstrom-munksjo.com