Rolands blogg

Rolands blogg

Kontakt information

Pappers Avd 72
Ahlstrom-Munksjö Ställdalen AB

714 81 Ställdalen

Telefon- och telefaxnummer
Fabriken: 0580-291 00
Avd.exp.: 0580-291 79
Telefax: 0580-200 66

Övrigt
Expeditionsstider: Måndag - fredag 06.15 -15.00

Tel. Ordf. Roland Ekeblad 070-32 62 369
E-mail. roland.ekeblad@ahlstrom-munksjo.com

Årsmöte

Avd 72 informerarPosted by Roland Ekeblad Fri, March 04, 2011 09:19:12
AVD 72s ÅRSMÖTE ! Bruksgården Ställdalen den 23/3-2011 KL 15.15

§1. MÖTETS ÖPPNANDE.

§2. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSNING.

§3. NYA FRÅGOR ANMÄLS.

§4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING.

§5. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET.

§6. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

§7. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

§8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE.

§9. FÖREDRAGNING AV KASSÖRS BERÄTTELSEN REVISIONSBERÄTTELSE

§10. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

§11. FASTSTÄLLANDE AV AVG. OCH ARVODEN FÖR År 2011

§12. VAL AV STYRELSE SAMT ERSÄTTARE. OCH ÖVRIGA!

Efter nomineringsmötet som var den 1/3-2011 Så vart utfallet att

Ordförande: Roland Ekeblad nomineras på två år

Studieorg: Lena Ekeblad nomineras på två år

2:a Ersättare Tony Söderlöf nomineras på två år

3:e Ersättare Vakant nomineras på två år

Revisor: Ulla Andersson nomineras på två år

Revisor Bo Jacobsson nomineras på två år

Försäkringsrådgivare Inger Lind nomineras på två år

§13. NYA ANMÄLDA FRÅGOR.

§14. ÖVRIGT.

§15. AVSLUTNING.

Ordf. Roland Ekeblad 2011-03-02