Rolands blogg

A-kassaAvd 72 informerar

Posted by Roland Ekeblad Thu, September 29, 2011 06:38:54

Pappers a-kassa sänker avgiften igen

Pappers a-kassa tar bort arbetslöshetsavgiften helt från den första oktober.
– Den nya blir då bara grundavgiften på 129 kronor i månaden, säger a-kasseföreståndare Inger Good Heinefalk.

Det är andra gången på kort tid som a-kassan sänker avgiften. Den förra sänkningen kom i januari i år då avgiften sänktes med 70 kronor till 189 kronor.

Och nu sänks avgiften alltså igen. Anledningen är den sjunkande arbetslösheten inom förbundet.

ÅrsmöteAvd 72 informerar

Posted by Roland Ekeblad Fri, March 04, 2011 09:19:12

AVD 72s ÅRSMÖTE ! Bruksgården Ställdalen den 23/3-2011 KL 15.15

§1. MÖTETS ÖPPNANDE.

§2. MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSNING.

§3. NYA FRÅGOR ANMÄLS.

§4. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING.

§5. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR ÅRSMÖTET.

§6. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET.

§7. VAL AV JUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE.

§8. FÖREDRAGNING AV STYRELSENS ÅRSBERÄTTELSE.

§9. FÖREDRAGNING AV KASSÖRS BERÄTTELSEN REVISIONSBERÄTTELSE

§10. FRÅGAN OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN.

§11. FASTSTÄLLANDE AV AVG. OCH ARVODEN FÖR År 2011

§12. VAL AV STYRELSE SAMT ERSÄTTARE. OCH ÖVRIGA!

Efter nomineringsmötet som var den 1/3-2011 Så vart utfallet att

Ordförande: Roland Ekeblad nomineras på två år

Studieorg: Lena Ekeblad nomineras på två år

2:a Ersättare Tony Söderlöf nomineras på två år

3:e Ersättare Vakant nomineras på två år

Revisor: Ulla Andersson nomineras på två år

Revisor Bo Jacobsson nomineras på två år

Försäkringsrådgivare Inger Lind nomineras på två år

§13. NYA ANMÄLDA FRÅGOR.

§14. ÖVRIGT.

§15. AVSLUTNING.

Ordf. Roland Ekeblad 2011-03-02

Resultatet om ev.Ändring av skiftgången på FM 2Avd 72 informerar

Posted by Roland Ekeblad Thu, October 21, 2010 13:41:11

Resultatet om Ev. ändring av skiftgången för 3-skiftarna

Efter omröstningen som var den 2010-10-18 blev resultatet

förslag 1: 15 st röstade på förslag 1

förslag 2: 6 st röstade på förslag 2

Förslag 1:

Tillbaka till gamla schemat med snabbyten

Börja att gälla från 1/1-2011

Förslag 2:

Fortsätta med befintligt schema

Totalt som röstade var det 21 st

OBS !!!!!! Detta är tillsvidare om inget annat kommer upp

2010-10-21 Roland Ekeblad

StyrelsemöteNästa Styrelsemöte

Posted by Roland Ekeblad Thu, October 21, 2010 13:38:49

styrelsemöte den 26/10 Kl 10,00-14,00

StyrelsemöteNästa Styrelsemöte

Posted by Roland Ekeblad Wed, August 18, 2010 11:43:56

Nästa möte blir 26/8 mellan 10,00 till 14,00

SemesterstängtAvd 72 informerar

Posted by Roland Ekeblad Fri, July 16, 2010 08:51:37

Under vecka 29-32 är Fackexpeditionen stängdt Är det något viktigt så kan ni ringa till mig på mobilen 070-326 23 69 Jag önskar alla en trevlig sommar!

Mvh Roland Ekeblad

StyrelsemöteNästa Styrelsemöte

Posted by Roland Ekeblad Thu, July 08, 2010 12:26:37

Torsdagen den 26 Augusti KL 10,00-14,00

I Barcken

Lokalavtal klar för 2010Avd 72 informerar

Posted by Roland Ekeblad Wed, July 07, 2010 08:32:52

INFORMATION FRÅN 72:AN.

Pappers lokalavtal är klart för 2010

År 2010 så ökar lönen generellt med 266 kr

50 kr till alla

Ett lokalt pott på 0,53 till 0,73 % kr som tack för hjälpen

En total löneökning blev 2,046 %

Avtalet gäller från 1a maj 2010 till 1a april 2011

Särskilda tillägg.

I lokalavtalen inskrivna särskilda tillägg för vissa arbeten eller tjänster höjs fr o m den 1 april 2010 med 1,1 %

Arbetslivskontot kan man ta ut som förut i tre olika alternativ i ledighet kontanter pension

År 2010 är värdet 3.5 % lika med, 40 Tim/v= 63,0 38 Tim/v= 59,5 36 Tim/v= 56

Anmärkning

Tid som uttagets som ledig tid enligt detta moment höjer de tal som anges som gränser för allmän övertid i § 4 mom 2 i avtalet om Allmänna anställningsvillkor.

Ps. Några frågor om avtalet så finns det i sin helhet på fackexpeditionen .

Ordf Roland Ekeblad

10-07-07